Perser – en av våra äldsta kattraser

Perser är en ras som både utstrålar historia och skönhet. Med sin blanka mjuka päls, stora ögon och platta nos är den lätt att identifiera. Rasen har varit mycket populär sedan många hundra år tillbaka och är lika populär än idag. Den kräver lite pälsvård, både borstning och bad, men resultatet är en fantastisk mjuk päls och en katt som mår bra. Persern finns i många olika färger och katterna är ofta intelligenta, lugna och många ägare upplever att katterna gärna håller sig på golvet, du slipper förhoppningsvis perserkatter hängandes i dina gardiner vilket kan bli en tråkig historia.

Perser som är en av våra äldsta kattraser har varit kända i Europa sen 1500-talet. Det fanns två långhåriga kattraser varav den ena härstammar från Persien, nutidens Iran, den andra rasen från Den ena långhåriga rasen härstammar från Persien, nutidens Iran, och den andra, Angora, från Turkiet. Dessa raser började avlas på. Persern var populär i bland annat Frankrike på 1700-talet, både hos kungahov men även hos andra välbärgade familjer. Persern har utvecklats under åren och nutidens perser sägs härstammar från USA och England. Svensk avel av perserkatter utgår mycket från USA då landet har en bredare avelsbas än England.

Utseende

Persern har ett karaktäristiskt utseende där många människor känner igen rasen på grund av den korta nosen. Katten är kraftig, kort och kompakt med korta ben. Den har stora ögon och ska ha ett “sött” uttryck. Pälsen är lång, mjuk och rasen har en stor krage. På grund av pälsens längd och mjukhet kräver rasen pälsvård. Pälsen måste borstas så att den inte tovar sig och att bada en perser är bra då det är lättare att hålla en ren päls mjuk. Hur ofta katten ska borstas och badas är individuellt och beror bland annat på pälsens kvalité. Perserkatten har väldigt många färgvarianter.

Avelsrekommendationer – HCM

HCM-Hypertrofisk Kardiomyopati kan drabba alla kattraser. Sjukdomen innebär att vänster kammarvägg i hjärtat blir förtjockat och att det resulterar i att hålrummet i kammaren blir mindre och att hjärtat tappar förmåga att pumpa runt blodet i kroppen. Det leder till att systemet inte fungerar bra och katten kan utveckla lungödem och kan kollapsa. Det finns också risk för blodproppar. Symtomen kan komma väldigt plötsligt. Rekommendationen är att göra ett ultraljud vid 1 års ålder eller innan första parning. Ultraljudet tas sedan om vid 2–3- samt 5-års ålder. HCM kan utvecklas långsamt hos vissa individer och det är därför det rekommenderas ett ultraljud vid vissa intervaller.

Avelsrekommendationer – PKD

Polycystisk njursjukdom, förkortas PKD, är en sjukdom som sänker funktionen på njurarna hos katterna. Det är en ärftlig sjukdom som kan nedärvas även om en förälder har sjukdomen, det kallas att den nedärvs autosomalt dominant. Sedan 2004 kan katterna DNA-testas för sjukdomen. Symtom på sjukdomen är bland annat minskad aptit, ökad törst och ökad urinmängd. Symtomen brukar inte komma förrän i vuxen ålder men det finns fall där även kattungar utvecklar symtom. Någon behandling finns inte, har katten inte en höggradig form av PKD kan den få speciellt njurfoder. Alla katter bör testas för PKD (om inte föräldrarna är testade) innan de sätts i avel.

Temperament och hälsa

Perserkatten är en lugn kattras, som ofta är tålmodiga och tystlåtna men kan också vara livliga, pigga och alerta. Kattrasen är sällskapliga och passar ihop med andra katter men även hundar. Hälsostatusen är god på persern men då de tillhör de kortskalliga (brakycefala) raserna är det viktigt att avla på katter med bland annat bred nos. Sveriges kattklubbars riksförbund (SVERAK) jobbar tillsammans med rasringen SPEXUS för att främja hälsoarbetet inom avel. Tidigare förekom en ärftlig njursjukdom, PKD, men den har kunnat elimineras efter DNA-testning. Om inte avelskattens föräldrar är testade för PKD, testa avelskatten innan du sätter den i avel.